Version.Inequality(Version, Version) Operator

Definicja

Określa, czy dwa określone Version obiekty nie są równe.

public:
 static bool operator !=(Version ^ v1, Version ^ v2);
public static bool operator != (Version v1, Version v2);
public static bool operator != (Version? v1, Version? v2);
static member op_Inequality : Version * Version -> bool
Public Shared Operator != (v1 As Version, v2 As Version) As Boolean

Parametry

v1
Version

Pierwszy Version obiekt.

v2
Version

Drugi Version obiekt.

Zwraca

Boolean

true jeśli v1 nie jest równe ; w przeciwnym razie v2 false .

Uwagi

Równoważna metoda dla tego operatora to Version.Equals(Object)

Dotyczy

Zobacz też