System.Web.Security.AntiXss Przestrzeń nazw

Zawiera metody, których można użyć do kodowania ciągów w celu ochrony aplikacji przed atakami ze skryptami między witrynami (XSS) i atakami iniekcji LDAP.

Klasy

AntiXssEncoder

Koduje ciąg do użycia w ciągach HTML, XML, CSS i URL.

Wyliczenia

LowerCodeCharts

Określa wartości dla dolnego regionu wykresów kodu Unicode UTF-8, od U0000 do U0FFF.

LowerMidCodeCharts

Określa wartości dla dolnego regionu środkowego wykresów kodowych UTF-8 Unicode, od U1000 do U1EFF.

MidCodeCharts

Określa wartości dla regionu środkowego wykresów kodowych UTF-8 Unicode, od U1F00 do U2DDF.

UpperCodeCharts

Określa wartości dla górnego regionu wykresów kodu Unicode UTF-8, od UA8E0 do UFFFD.

UpperMidCodeCharts

Określa wartości dla regionu górnego środkowego wykresów kodu Unicode UTF-8, od U2DE0 do UA8DF.

Uwagi

Algorytmy kodowania szukają zalecanego zestawu znaków, które są uznawane za bezpieczne i kodują wszystkie inne znaki. (Jest to czasami określane jako "bezpieczna lista" lub "zezwalaj na listę").