ObjectListCommandCollection.SaveViewState Metoda

Definicja

Zapisuje zmiany stanu widoku kontrolki serwera na Object . Ten interfejs API jest nieaktualny. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.

protected:
 System::Object ^ SaveViewState();
protected object SaveViewState ();
member this.SaveViewState : unit -> obj
Protected Function SaveViewState () As Object

Zwraca

Object

A Object , który zawiera informacje o stanie widoku.

Dotyczy