AutomationLiveSetting Wyliczenie

Definicja

Opisuje charakterystykę powiadomień określonego regionu na żywo.

public enum class AutomationLiveSetting
public enum AutomationLiveSetting
type AutomationLiveSetting = 
Public Enum AutomationLiveSetting
Dziedziczenie
AutomationLiveSetting

Pola

Assertive 2

Element wysyła powiadomienia przerywające, jeśli zawartość regionu na żywo uległa zmianie. Dzięki temu ustawieniu oczekuje się, automatyzacja interfejsu użytkownika klientów i technologii pomocniczych przerwać użytkownikowi informowanie o zmianach w regionie na żywo.

Off 0

Element nie wysyła powiadomień, jeśli zawartość regionu na żywo uległa zmianie.

Polite 1

Element wysyła powiadomienia bez przerywania, jeśli zawartość regionu na żywo uległa zmianie. Dzięki temu ustawieniu oczekuje się, automatyzacja interfejsu użytkownika klientów i technologii pomocniczych nie przerywają użytkownikowi informowania o zmianach w regionie na żywo.

Dotyczy