CompositeCollection.Clear Metoda

Definicja

Czyści kolekcję.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Uwagi

Ta metoda resetuje kolekcję jako pustą.

Dotyczy