PriorityBindingExpression.ParentPriorityBinding Właściwość

Definicja

PriorityBinding Pobiera obiekt, z którego PriorityBindingExpression jest tworzony.

public:
 property System::Windows::Data::PriorityBinding ^ ParentPriorityBinding { System::Windows::Data::PriorityBinding ^ get(); };
public System.Windows.Data.PriorityBinding ParentPriorityBinding { get; }
member this.ParentPriorityBinding : System.Windows.Data.PriorityBinding
Public ReadOnly Property ParentPriorityBinding As PriorityBinding

Wartość właściwości

PriorityBinding

PriorityBinding Obiekt, z którego PriorityBindingExpression jest tworzony.

Dotyczy