Application.AllowQuit Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt wywołujący może zamknąć tę aplikację.

public:
 static property bool AllowQuit { bool get(); };
public static bool AllowQuit { get; }
static member AllowQuit : bool
Public Shared ReadOnly Property AllowQuit As Boolean

Wartość właściwości

true jeśli obiekt wywołujący może zamknąć tę aplikację; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Ta właściwość zwraca false wartość , jeśli jest wywoływana z hostowanej Control w przeglądarce sieci Web. W związku z tym nie Control można zamknąć .Application

Dotyczy