Application.HighDpiMode Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący tryb wysokiej rozdzielczości DPI dla aplikacji.

public:
 static property System::Windows::Forms::HighDpiMode HighDpiMode { System::Windows::Forms::HighDpiMode get(); };
public static System.Windows.Forms.HighDpiMode HighDpiMode { get; }
static member HighDpiMode : System.Windows.Forms.HighDpiMode
Public Shared ReadOnly Property HighDpiMode As HighDpiMode

Wartość właściwości

Jedna z wartości wyliczenia wskazująca tryb wysokiej rozdzielczości DPI.

Dotyczy