NavigationCommands Klasa

Definicja

Zapewnia standardowy zestaw poleceń związanych z nawigacją.

public ref class NavigationCommands abstract sealed
public static class NavigationCommands
type NavigationCommands = class
Public Class NavigationCommands
Dziedziczenie
NavigationCommands

Uwagi

Klasa NavigationCommands udostępnia standardowy zestaw poleceń związanych z nawigacją, w tym nawigację po przeglądarce i dokumentach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poleceń i poleceń, zobacz Commanding Overview (Omówienie poleceń).

Właściwości

BrowseBack

Pobiera wartość reprezentującą Browse Back polecenie.

BrowseForward

Pobiera wartość reprezentującą Browse Forward polecenie.

BrowseHome

Pobiera wartość reprezentującą Browse Home polecenie.

BrowseStop

Pobiera wartość reprezentującą Browse Stop polecenie.

DecreaseZoom

Pobiera wartość reprezentującą Decrease Zoom polecenie.

Favorites

Pobiera wartość reprezentującą Favorites polecenie.

FirstPage

Pobiera wartość reprezentującą First Page polecenie.

GoToPage

Pobiera wartość reprezentującą Go To Page polecenie.

IncreaseZoom

Pobiera wartość reprezentującą Increase Zoom polecenie.

LastPage

Pobiera wartość reprezentującą Last Page polecenie.

NavigateJournal

Pobiera wartość reprezentującą Navigate Journal polecenie.

NextPage

Pobiera wartość reprezentującą Next Page polecenie.

PreviousPage

Pobiera wartość reprezentującą Previous Page polecenie.

Refresh

Pobiera wartość reprezentującą Refresh polecenie.

Search

Pobiera wartość reprezentującą Search polecenie.

Zoom

Pobiera wartość reprezentującą Zoom polecenie.

Dotyczy

Zobacz też