HwndHost.MessageHook Zdarzenie

Definicja

Występuje dla każdego nieobsługiwanego komunikatu odebranego przez hostowane okno.

public:
 event System::Windows::Interop::HwndSourceHook ^ MessageHook;
public event System.Windows.Interop.HwndSourceHook MessageHook;
member this.MessageHook : System.Windows.Interop.HwndSourceHook 
Public Custom Event MessageHook As HwndSourceHook 

Typ zdarzenia

HwndSourceHook

Uwagi

Ważne

Ten typ lub element członkowski nie jest dostępny w strefie zabezpieczeń Internetu.

Dotyczy