RoutedEventArgs.OnSetSource(Object) Metoda

Definicja

Po zastąpieniu w klasie pochodnej zapewnia punkt wejścia wywołania zwrotnego powiadomień za każdym razem, gdy wartość Source właściwości wystąpienia ulegnie zmianie.

protected:
 virtual void OnSetSource(System::Object ^ source);
protected virtual void OnSetSource (object source);
abstract member OnSetSource : obj -> unit
override this.OnSetSource : obj -> unit
Protected Overridable Sub OnSetSource (source As Object)

Parametry

source
Object

Nowa wartość ustawiona Source na.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zmiana zgłoszonego źródła zdarzenia programowo może potencjalnie wymagać aktualizacji danych specyficznych dla typu w zdarzeniu. Z tego powodu metoda jest chroniona OnSetSource(Object) wirtualnie i ma zostać zastąpiona przez podklasy .RoutedEventArgs

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.

Dotyczy

Zobacz też