DispatcherHooks Klasa

Definicja

Zawiera dodatkowe informacje o zdarzeniu dotyczące Dispatcher przetwarzania.

public ref class DispatcherHooks sealed
public sealed class DispatcherHooks
type DispatcherHooks = class
Public NotInheritable Class DispatcherHooks
Dziedziczenie
DispatcherHooks

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Zdarzenia

DispatcherInactive

Występuje, gdy dyspozytor nie ma więcej operacji do przetworzenia.

OperationAborted

Występuje, gdy operacja została przerwana.

OperationCompleted

Występuje po zakończeniu operacji.

OperationPosted

Występuje, gdy operacja zostanie wysłana do dyspozytora.

OperationPriorityChanged

Występuje, gdy priorytet operacji zostanie zmieniony.

OperationStarted

Występuje, gdy wywoływana jest operacja.

Dotyczy