DispatcherOperation.Aborted Zdarzenie

Definicja

Występuje po przerwaniu operacji.

public:
 event EventHandler ^ Aborted;
public event EventHandler Aborted;
member this.Aborted : EventHandler 
Public Custom Event Aborted As EventHandler 

Typ zdarzenia

Dotyczy