DispatcherOperation.Status Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący stan operacji.

public:
 property System::Windows::Threading::DispatcherOperationStatus Status { System::Windows::Threading::DispatcherOperationStatus get(); };
public System.Windows.Threading.DispatcherOperationStatus Status { get; }
member this.Status : System.Windows.Threading.DispatcherOperationStatus
Public ReadOnly Property Status As DispatcherOperationStatus

Wartość właściwości

Stan operacji.

Uwagi

Etapy elementu DispatcherOperation to Pending, Executingi Completed. W dowolnym momencie przed zakończeniem operacji można ustawić stan na Aborted.

Dotyczy