TaskExtensions Klasa

Definicja

Zawiera zestaw static metod, które rozszerzają klasę Task .

public ref class TaskExtensions abstract sealed
public static class TaskExtensions
type TaskExtensions = class
Public Module TaskExtensions
Dziedziczenie
TaskExtensions

Uwagi

Metody w tej klasie są definiowane jako metody rozszerzenia, które rozszerzają klasę Task . Oznacza to, że mogą być wywoływane jak metoda wystąpienia w dowolnym Task obiekcie. Metody w tej klasie działają na Task obiektach skojarzonych z obiektem Dispatcher .

Metody

DispatcherOperationWait(Task)

Czas oczekiwania na ukończenie bazowego DispatcherOperation .

DispatcherOperationWait(Task, TimeSpan)

Czeka na określoną ilość czasu na ukończenie bazowego DispatcherOperation .

IsDispatcherOperationTask(Task)

Zwraca wartość wskazującą, czy jest to Task skojarzone z elementem DispatcherOperation.

Dotyczy