Przepełnienie (błąd czasu wykonywania w Visual Basic)

Przepełnienie jest wynikiem próby przypisania, które przekracza limity celu przypisania.

Aby poprawić ten błąd

  1. Upewnij się, że wyniki przypisań, obliczeń i konwersji typów danych nie są zbyt duże, aby można je było przedstawić w zakresie zmiennych dozwolonych dla tego typu wartości, a w razie potrzeby przypisz wartość do zmiennej typu, która może zawierać większy zakres wartości.

  2. Upewnij się, że przypisania do właściwości pasują do zakresu właściwości, do których zostały wykonane.

  3. Upewnij się, że liczby używane w obliczeniach, które są przekształcane w liczby całkowite, nie mają wyników większych niż liczby całkowite.

Zobacz też