WithEvents (Visual Basic)

Określa, że co najmniej jedna zadeklarowana zmienna składowa odwołuje się do wystąpienia klasy, która może zgłaszać zdarzenia.

Uwagi

Gdy zmienna jest definiowana przy użyciu WithEventsmetody , można deklaratywnie określić, że metoda obsługuje zdarzenia zmiennej przy użyciu słowa kluczowego Handles .

Można używać WithEvents tylko na poziomie klasy lub modułu. Oznacza to, że kontekst deklaracji zmiennej WithEvents musi być klasą lub modułem i nie może być plikiem źródłowym, przestrzenią nazw, strukturą lub procedurą.

Nie można używać WithEvents elementu członkowskiego struktury.

Można zadeklarować tylko poszczególne zmienne — a nie tablice — za pomocą polecenia WithEvents.

Reguły

Typy elementów. Należy zadeklarować WithEvents zmienne jako zmienne obiektu, aby mogły akceptować wystąpienia klas. Nie można jednak zadeklarować ich jako Object. Należy zadeklarować je jako konkretną klasę, która może zgłaszać zdarzenia.

Modyfikator WithEvents może być używany w tym kontekście: Dim, instrukcja

Przykład

Dim WithEvents app As Application

Zobacz także