Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby uzyskać wersję Power Apps tego artykułu, zobacz: Użyj czytnika zawartości ekranu

Microsoft angażuje się w działania mające na celu ułatwienie wszystkim użytkownikom dostępu do swoich produktów i usług. Więcej informacji: Ułatwienia dostępu firmy Microsoft.

Skróty klawiaturowe programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Dynamics 365 for Customer Engagement oferuje skróty klawiaturowe pozwalające zająć się problemami napotykanymi przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Użytkownicy, którzy nie używają myszy, mogą użyć klawiatury do nawigacji i wykonywania akcji. Więcej informacji: Używaj skrótów klawiaturowych w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Użyj czytnika zawartości ekranu w aplikacji Ujednolicony interfejs

Czytniki zawartości ekranu zapewniają dostęp do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dla osób, które nie widzą, lub widzą słabo. Aplikacje Ujednolicony interfejs w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) włączają bardziej spójną współpracę z czytnikiem zawartości ekranu. Więcej informacji: Użyj czytnika zawartości ekranu z aplikacjami Ujednolicony interfejs

Informacje ułatwieniach dostępu dla przeglądarek

Aby uzyskać informacje o ułatwieniach dostępu dla danej przeglądarki, odwiedź następujące strony:

Zwiększanie kontrastu kolorów części tekstu i obrazów

Ustawienie dużego kontrastu w systemie Microsoft Windows zwiększa kontrast kolorów części tekstu i obrazów na ekranie komputera, ułatwiając ich dostrzeżenie i identyfikację. Zobaczysz to ustawienie na stronie Ułatwienia dostępu w Windows 10.

Jeśli używasz ustawień dużego kontrastu w Microsoft Windows, należy również wybrać opcję Włącz duży kontrast w opcjach osobistych w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Na pulpicie nawigacyjnym kliknij lub naciśnij przycisk Gear button.>Opcje. Kliknij lub naciśnij kartę Ogólne, kliknij lub naciśnij Włącz duży kontrast u kliknij lub naciśnij OK.

Zobacz też

Ułatwienia dostępu firmy Microsoft

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby uzyskać wersję Power Apps tego tematu, zobacz: Użyj czytnika zawartości ekranu

Microsoft angażuje się w działania mające na celu ułatwienie wszystkim użytkownikom dostępu do swoich produktów i usług. Więcej informacji: Ułatwienia dostępu firmy Microsoft.

Skróty klawiaturowe programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Dynamics 365 for Customer Engagement oferuje skróty klawiaturowe pozwalające zająć się problemami napotykanymi przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Użytkownicy, którzy nie używają myszy, mogą użyć klawiatury do nawigacji i wykonywania akcji. Więcej informacji: Używaj skrótów klawiaturowych w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Użyj czytnika zawartości ekranu w aplikacji Ujednolicony interfejs

Czytniki zawartości ekranu zapewniają dostęp do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dla osób, które nie widzą, lub widzą słabo. Aplikacje Ujednolicony interfejs w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) włączają bardziej spójną współpracę z czytnikiem zawartości ekranu. Więcej informacji: Użyj czytnika zawartości ekranu z aplikacjami Ujednolicony interfejs

Informacje ułatwieniach dostępu dla przeglądarek

Aby uzyskać informacje o ułatwieniach dostępu dla danej przeglądarki, odwiedź następujące strony:

Zwiększanie kontrastu kolorów części tekstu i obrazów

Ustawienie dużego kontrastu w systemie Microsoft Windows zwiększa kontrast kolorów części tekstu i obrazów na ekranie komputera, ułatwiając ich dostrzeżenie i identyfikację. Zobaczysz to ustawienie na stronie Ułatwienia dostępu w Windows 10.

Jeśli używasz ustawień dużego kontrastu w Microsoft Windows, należy również wybrać opcję Włącz duży kontrast w opcjach osobistych w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Na pulpicie nawigacyjnym kliknij lub naciśnij przycisk Gear button.>Opcje. Kliknij lub naciśnij kartę Ogólne, kliknij lub naciśnij Włącz duży kontrast u kliknij lub naciśnij OK.

Zobacz także

Ułatwienia dostępu firmy Microsoft