Omówienie programu migracji AIM dla rozwiązań lokalnych

AIM (Accelerate, Innovate, Move) to nowa kampania i oferta zapewniająca wykwalifikowanym klientom korzystającym z lokalnych aplikacji biznesowych dostosowaną do ich potrzeb ścieżkę ku chmurze z dostępem do dedykowanego zespołu doradców ds. migracji, specjalistycznych ocen wartości biznesowej i technologii, ofert inwestycyjnych, narzędzi oraz wsparcia w zakresie migracji. Obejrzyj film tutaj i uzyskaj więcej informacji w witrynie internetowej.

AI ma strategiczne znaczenie jako rewolucyjna technologia pozwalająca potencjalnie unowocześnić sposób wykonywania pracy. Napędza innowacje we wszystkich aplikacjach biznesowych, m.in. pozwalając usprawniać działania operacyjne i skracać czas do uzyskania szczegółowych informacji do wykorzystania w praktyce.

Organizacje korzystające z lokalnych aplikacji biznesowych stracą szansę na odblokowanie nowych możliwości i wyników biznesowych. Usługi pomocnicze napędzane technologią AI są dla organizacji korzystających z lokalnych aplikacji biznesowych katalizatorem umożliwiającym modernizację systemów ERP i CRM w chmurze.

Poprzez kampanię AIM chcemy już teraz pomóc tym klientom przekształcić bez obaw ich procesy biznesowe o znaczeniu krytycznym, aby klienci ci mogli korzystać z produktywności wspomaganej przez technologię AI.

AIM: Accelerate, Innovate, Move, czyli: przyspieszenie, wdrożenie innowacji i przejście

AIM to skrót od „Accelerate, Innovate, Move”, co można przetłumaczyć jako: przyspieszenie, wdrożenie innowacji i przejście. Nasza kampania ma na celu zapewnienie naszym klientom trzech korzyści:

  1. W ramach kampanii chcemy pomóc klientom przyspieszyć przejście do chmury, zaczynając od oceny: ocena pod kątem wdrożenia AIM pomaga klientom zrozumieć wyniki biznesowe i zależności techniczne związane z modernizacją systemów w chmurze, a także kroki, jakie należy podjąć w celu dokonania przejścia. Oceny te są dokonywane przez firmę Microsoft i ekosystem jej partnerów.

  2. Zapewnij klientom niezbędne wsparcie, usługi i wskazówki podczas wdrażania, aby mogli oni szybciej wprowadzać innowacje: klienci mają dostęp do wskazówek dotyczących wdrażania struktury Success by Design (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises)), usług FastTrack i nowych usług Unified Support. W ramach programu AIM zapewnimy partnerom dostęp do większej liczby narzędzi i wskazówek dotyczących struktury Success by Design oraz wspieramy ich wysiłki na rzecz migracji. Na rynku małych i średnich firm (dla rozwiązań takich jak NAV, Business Central (on-premises), GP i SL) chcemy wspierać partnerów także poprzez umożliwienie im współpracy z Centrami modernizacji AIM. Ci dostawcy usług zapewniają partnerom firmy Microsoft i ich klientom narzędzia, oceny i specjalistyczne wskazówki dotyczące migracji.

  3. Wspieramy klientów w elastycznym przejściu i skalowaniu działań pod kątem rozwoju firmy z wykorzystaniem ofert dotyczącym licencji i użytkowania: w ramach kampanii AIM dostępnych jest kilka ofert, które pomagają klientom zoptymalizować ich inwestycje. Niedawno wprowadziliśmy na przykład ofertę promocyjną Bridge to the Cloud 2 (BTTC2) w CSP i rozszerzyliśmy ją na większa liczbę produktów lokalnych Dynamics z licencją bezterminową.

Rozpocznij podróż migracji

Porozmawiaj dzisiaj z przedstawicielem lub partnerem firmy Microsoft, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do różnych ofert migracji, w tym oceny pod kątem migracji AIM. Aby dowiedzieć się więcej o ocenie pod kątem migracji AIM, odwiedź stronę oceny pod kątem migracji AIM.

Partnerzy Microsoft: więcej informacji i zasobów znajduje się na stronie aka.ms/aimforpartners.