Międzynarodowa dostępność usługi Dynamics 365

Cieszymy się, że możemy udostępnić użytkownikom do pobrania dokument PDF Infrastruktura i dostępność.

Celem tego dokumentu jest dostarczenie wyczerpujących informacji o dostępności produktów i lokalizacjach danych klientów dotyczących aplikacji z rodziny Dynamics 365. Ten dokument zawiera następujące informacje:

  • Dostępność produktu
  • Lokalizacja danych
  • Język
  • Lokalizacja

Informacje będą aktualizowane okresowo. Firma Microsoft nie udziela w tym dokumencie żadnych licencji, wyraźnych ani dorozumianych.

Sprawdź i uwzględnij pełne zastrzeżenie zawarte we wszystkich drukowanych i elektronicznie dystrybuowanych wersjach tego dokumentu.

Zobacz także

Międzynarodowa dostępność usługi Microsoft Power Platform
Dostępność rozwiązań Dynamics 365 i Power Platform
Dostępność rozwiązań branżowych w chmurze firmy Microsoft