Dokumentacja programu Entity Framework

Rozwiązanie Entity Framework Core to nowoczesny maper obiektów i baz danych dla platformy .NET. Obsługuje ono zapytania LINQ, śledzenie zmian, aktualizacje i migracje schematów. Platforma EF Core współpracuje z wieloma bazami danych, a w tym z usługą SQL Database (lokalną i na platformie Azure), SQLite, MySQL, PostgreSQL i Azure Cosmos DB.

Programowanie za pomocą platformy Entity Framework Core

Poprzednie wersje

Współtworzenie dokumentacji programu Entity Framework. Przeczytaj nasz przewodnik współautora.