Szybki start: tworzenie dzierżawy

Dotyczy:Biały okrąg z szarym symbolem X.Dzierżawcy siły roboczej — dzierżawcy zewnętrzni Zielony okrąg z białym symbolem znacznika wyboru. (dowiedz się więcej)

Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra oferuje rozwiązanie do zarządzania dostępem do tożsamości klienta (CIAM), które umożliwia tworzenie bezpiecznych, dostosowanych środowisk logowania dla aplikacji i usług. Aby rozpocząć pracę, musisz utworzyć dzierżawę z konfiguracjami zewnętrznymi w centrum administracyjnym firmy Microsoft Entra. Po utworzeniu dzierżawy z konfiguracjami zewnętrznymi można uzyskać do niej dostęp zarówno w centrum administracyjnym firmy Microsoft Entra, jak i w witrynie Azure Portal.

W tym przewodniku Szybki start dowiesz się, jak utworzyć dzierżawę z konfiguracjami zewnętrznymi, jeśli masz już subskrypcję platformy Azure.

Wymagania wstępne

 • Subskrypcja platformy Azure.
 • Konto platformy Azure, które zostało przypisane co najmniej do roli Współautor , do subskrypcji lub do grupy zasobów w ramach subskrypcji.

Tworzenie nowej dzierżawy z konfiguracjami zewnętrznymi

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Microsoft Entra.

 2. Przejdź do sekcji Przegląd>tożsamości>Zarządzanie dzierżawami.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję tworzenia dzierżawy.

 4. Wybierz pozycję Klient, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający ekran wybierania typu dzierżawy.

 5. Wybierz pozycję Użyj subskrypcji platformy Azure.

 6. Na karcie Podstawy na stronie Tworzenie dzierżawy dla klientów wprowadź następujące informacje:

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Podstawowe.

  • Wpisz żądaną nazwę dzierżawy (na przykład Klienci firmy Contoso).

  • Wpisz żądaną nazwę domeny (na przykład Contosocustomers).

  • Wybierz żądaną lokalizację. Tego wyboru nie można później zmienić.

 7. Wybierz pozycję Dalej: Dodaj subskrypcję.

 8. Na karcie Dodawanie subskrypcji wprowadź następujące informacje:

  • Obok pozycji Subskrypcja wybierz swoją subskrypcję z menu.

  • Obok pozycji Grupa zasobów wybierz grupę zasobów z menu. Jeśli nie ma dostępnych grup zasobów, wybierz pozycję Utwórz nową, dodaj nazwę, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Jeśli zostanie wyświetlona lokalizacja grupy zasobów, wybierz lokalizację geograficzną grupy zasobów z menu.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia subskrypcji.

 9. Wybierz pozycję Dalej: przegląd i tworzenie. Jeśli wprowadzone informacje są poprawne, wybierz pozycję Utwórz. Proces tworzenia dzierżawy może potrwać do 30 minut. Postęp procesu tworzenia dzierżawy można monitorować w okienku Powiadomienia . Po utworzeniu dzierżawy możesz uzyskać do niej dostęp zarówno w centrum administracyjnym firmy Microsoft Entra, jak i w witrynie Azure Portal.

  Zrzut ekranu przedstawiający link do nowej dzierżawy.

Dostosowywanie dzierżawy za pomocą przewodnika

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania użytkownika i konfigurowania przykładowej aplikacji w ciągu zaledwie kilku minut. Oznacza to, że możesz szybko i łatwo przetestować różne opcje logowania i rejestracji oraz skonfigurować przykładową aplikację, aby zobaczyć, co działa najlepiej. Ten przewodnik jest dostępny w dowolnej dzierżawie zewnętrznej.

Uwaga

Przewodnik nie zostanie uruchomiony automatycznie w dzierżawach zewnętrznych utworzonych za pomocą powyższych kroków. Jeśli chcesz uruchomić przewodnik, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Microsoft Entra.

 2. Jeśli masz dostęp do wielu dzierżaw, użyj ikonyUstawienia w górnym menu, aby przełączyć się do dzierżawy zewnętrznej z menu Katalogi i subskrypcje.

 3. Przejdź do strony >Głównej Dzierżawy — omówienie.

 4. Na karcie Wprowadzenie wybierz pozycję Uruchom przewodnik.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób uruchamiania przewodnika.

Ten link przeprowadzi Cię do przewodnika, w którym możesz dostosować dzierżawę w trzech prostych krokach.