Udostępnij za pośrednictwem


Link platformy Microsoft 365 w lokalnej usłudze EAC przechodzi do porównania produktów, a nie do centrum administracyjnego programu Exchange

Problem

Gdy użytkownik kliknie link platformy Microsoft 365 w centrum administracyjnym programu Exchange (EAC) w Exchange Server 2016 r. lub Exchange Server 2013 r., użytkownik nie zostanie przekierowany do centrum administracyjnego programu Exchange na platformie Microsoft 365. Zamiast tego są one przekierowywane do https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=258351strony , która porównuje plany i ceny usług Microsoft 365.

Przyczyna

Konto użytkownika lokalnego programu Exchange, które zostało użyte do zalogowania się do usługi EAC, nie ma wystarczających uprawnień. Na przykład dzieje się tak, jeśli użytkownik jest członkiem grupy ról Zarządzanie adresatami.

Rozwiązanie

Dodaj użytkownika do co najmniej grupy ról View-Only Zarządzanie organizacją lub grupy ról Zarządzanie organizacją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie członkami grupy ról.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.