Udostępnij za pośrednictwem


Błąd SetupVersionInformationCorruptException podczas otwierania powłoki zarządzania programu Exchange

Oryginalny numer KB: 4056663

Symptomy

Po otwarciu usługi EMS zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

[SetupVersionInformationCorruptException] Nie można określić zainstalowanej wersji pliku z klucza rejestru

Przyczyna

Ten problem może wystąpić po odinstalowaniu programu PowerShell 2.0. Po odinstalowaniu programu PowerShell 2.0 proces dezinstalacji usuwa również następujący klucz rejestru używany przez usługę EMS do określenia, czy program PowerShell jest zainstalowany:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\PowerShellEngine

Obejście 1 — importowanie klucza rejestru

  1. Pobierz klucz rejestru PowerShellEngine.
  2. Zaimportuj klucz rejestru na serwer.

Obejście 2 — ponowne instalowanie programu PowerShell 2.0

Aby zainstalować program PowerShell 2.0, zobacz Instalowanie aparatu Windows PowerShell 2.0.

Stan

Firma Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i opublikuje więcej informacji w tym artykule, gdy informacje staną się dostępne.