Udostępnij za pośrednictwem


Spotkanie jest automatycznie akceptowane po dodaniu delegata jako uczestnika

Oryginalny numer KB: 3209427

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Użytkownik ma co najmniej jednego delegata przypisanego do skrzynki pocztowej.
  • Delegaci tworzą nowe wezwania na spotkania i dołączają siebie jako uczestników.

W tym scenariuszu spotkanie jest automatycznie dodawane do kalendarza każdego delegata jako zaakceptowane i wysyłana jest odpowiedź "zaakceptowana".

Więcej informacji

To zachowanie jest z założenia w Microsoft Exchange Server i Exchange Online. Gdy delegaci dodają się do spotkania, program Exchange traktuje to jako potwierdzenie, że delegaci chcą uczestniczyć. W związku z tym program Exchange automatycznie akceptuje spotkanie w imieniu delegatów.