Udostępnij za pośrednictwem


Powiadomienie o wygaśnięciu hasła OWA podczas korzystania z szczegółowych zasad haseł

Oryginalny numer KB: 3141296

Symptomy

W Outlook w sieci Web lub Outlook Web App (OWA) okno powiadomienia o wygaśnięciu hasła jest wyświetlane, gdy użytkownik spróbuje zalogować się do swojej skrzynki pocztowej. Jednak szczegółowe zasady haseł pokazują, że hasło użytkownika nie wygasło.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ użytkownikowi przypisano szczegółowe zasady haseł, w których maksymalny wiek hasła jest dłuższy niż maksymalny wiek hasła w domyślnych zasadach domeny.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:

  • Wyłącz szczegółowe zasady haseł dla wszystkich użytkowników.
  • Wyłącz funkcję zmiany hasła OWA z Exchange Server.
  • Zmień wartość Maksymalny wiek hasła dla ustawienia Domyślne zasady domeny, aby była większa niż wartość w szczegółowych zasadach haseł.

Informacje