Udostępnij za pośrednictwem


"Skrzynka pocztowa 554 4.3.2 zajęta" podczas wysyłania wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej w Exchange Online

Oryginalny numer KB: 4024024

Symptomy

Gdy wysyłasz wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej w Microsoft Exchange Online, wiadomości nie są dostarczane i otrzymujesz następujący komunikat o błędzie:

Serwer zdalny zwrócił skrzynkę pocztową "554 4.3.2 zajęty; STOREDRV. Deliver.Exception:StoragePermanentException.MapiExceptionMaxObjsExceeded; Nie można przetworzyć komunikatu z powodu trwałego wyjątku z komunikatem Nie można ukończyć przetwarzania w czasie dostarczania.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli skrzynka pocztowa osiągnęła limit elementów w folderze. W Exchange Online limit wynosi milion.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, przenieś wiadomości e-mail z folderu zawierającego milion elementów do innego folderu lub do archiwum.

Więcej informacji

Aby znaleźć liczbę elementów w każdym folderze w skrzynce pocztowej, uruchom następujące polecenie programu PowerShell:

Get-MailboxFolderStatistics -Identity <UPN> | FT Name, FolderPath, ItemsInFolder -AutoSize

Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów, zobacz Exchange Online limity.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.