Udostępnij za pośrednictwem


Zdarzenie 7009, gdy użytkownicy próbują wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail w Exchange Server 2013 lub Exchange Server 2016

Oryginalny numer KB: 2866822

Symptomy

Gdy użytkownik próbuje wysyłać wiadomości e-mail w środowisku Exchange Server 2013 lub Microsoft Exchange Server 2016, wiadomość e-mail nie jest wysyłana zgodnie z oczekiwaniami. Zamiast tego pozostaje w folderze Skrzynka wychodząca lub w folderze wersje robocze.

W przypadku wystąpienia tego problemu w folderze Aplikacji jest rejestrowane zdarzenie podobne do następującego:

Ponadto informacje o aktywności połączenia podobne do poniższych są rejestrowane w dzienniku łączności skrzynki pocztowej. (Zwróć uwagę na błąd "Serwer nie jest aktywny").

2013-06-27T21:08:37.520Z,08D03F2DE58E0D70,MapiSubmission,89294a5c-bf90-4ae2-a3ff-7f2b81b4ba71,+,Exchange-Server.contoso.com
2013-06-27T21:08:37.536Z,08D03F2DE58E0D71,SMTP,mailboxtransportsubmissioninternalproxy,+,Undefined 00000000-0000-0000-0000-000000000000;QueueLength=0
2013-06-27T21:08:37.536Z,08D03F2DE58E0D71,SMTP,mailboxtransportsubmissioninternalproxy,>,Exchange-Server.contoso[192.168.0.12]
2013-06-27T21:08:37.536Z,08D03F2DE58E0D71,SMTP,mailboxtransportsubmissioninternalproxy,>,Established connection to 192.168.0.12
2013-06-27T21:08:37.583Z,08D03F2DE58E0D71,SMTP,mailboxtransportsubmissioninternalproxy,-,Messages: 0 Bytes: 0 (Retry : Service not active)

Podczas próby przetestowania komunikacji SMTP przy użyciu usługi Telnet jest wyświetlany błąd 412.4.3.2 podobny do następującego:

220 Exchange-Server.contoso.comMicrosoft ESMTP MAIL Service ready at Thu, 27 Jun 2013 17:04:17 -0400
ehlo
250-Exchange-Server.contoso.com Hello [fe80::2174:c9da:4ac0:74c2%13]
250-SIZE
250-PIPELINING
250-DSN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-STARTTLS
250-X-ANONYMOUSTLS
250-AUTH NTLM
250-X-EXPS GSSAPI NTLM
250-8BITMIME
250-BINARYMIME
250-CHUNKING
250-XEXCH50
250-XRDST
250 XSHADOWREQUEST
mail from: user@contoso.com

412 4.3.2 Service not active

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli usługa transportowa jest w stanie nieaktywnym.

W Exchange Server administratorzy mogą umieścić serwery w trybie konserwacji. Gdy serwer jest w trybie konserwacji, jest w stanie nieaktywnym i nie akceptuje już połączeń.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, ustaw aktywny stan składnika Transport koncentratora. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Uruchom następujące polecenie cmdlet:

  Set-ServerComponentState -Identity <Exchange_server_name> -Requester Functional -State active -Component HubTransport
  

  Set-ServerComponentState Jeśli polecenie cmdlet nie zmieni stanu składnika na aktywne, uruchom następujące polecenie cmdlet:

  Set-ServerComponentState -Identity <Exchange_server_name> -Requester Maintenance -State Active -Component HubTransport
  
 2. Uruchom ponownie usługę Exchange Transport.

Sprawdź, czy serwer jest nieaktywny

Aby sprawdzić, czy serwer jest w stanie nieaktywnym, uruchom Get-ServerComponentState polecenie cmdlet. Dane wyjściowe tego polecenia cmdlet są podobne do następujących:

Zrzut ekranu przedstawiający dane wyjściowe, uruchamiając Get-ServerComponentState przy użyciu polecenia cmdlet.

Informacje