Udostępnij za pośrednictwem


Błąd GooglePermanentWebException w migracji obszaru roboczego Google

Symptomy

Próbujesz przeprowadzić migrację partii skrzynek pocztowych z obszaru roboczego Google do Microsoft Exchange Online. Jednak po wyświetleniu stanu migracji w centrum administracyjnym programu Exchange (EAC) lub uruchomieniu polecenia cmdlet Get-MigrationBatch programu PowerShell w celu uzyskania stanu zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Błąd: GooglePermanentWebException: Wywołanie interfejsu API do firmy Google zakończyło się błędem: uri=https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/<user>/calendarList?maxResults=250 response={"error":{"code":403,"message":"Interfejs API kalendarza Google nie był wcześniej używany w identyfikatorze> projektu projektu <lub jest wyłączony. Włącz ją, odwiedzając stronę https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-json.googleapis.com/overview?project=<project ID> , a następnie ponów próbę. Jeśli ten interfejs API został niedawno włączony, poczekaj kilka minut na propagację akcji do naszych systemów i ponów próbę"... (403) Zabronione.

Przyczyna

Interfejs API kalendarza Google jest wyłączony na koncie obszaru roboczego Google, które hostuje skrzynki pocztowe.

Rozwiązanie

  1. Włącz interfejs API kalendarza Google na koncie obszaru roboczego Google, które hostuje skrzynki pocztowe.

  2. Poczekaj 5–10 minut na pełne włączenie interfejsu API, a następnie wznów migrację wsadu.