Udostępnij za pośrednictwem


Nazwa serwera nie jest aktualizowana po przeniesieniu skrzynki pocztowej do nowego regionu na platformie Microsoft 365

Oryginalny numer KB: 4073426

Symptomy

Po przeniesieniu skrzynki pocztowej do nowego regionu na platformie Microsoft 365 nazwa serwera nie jest aktualizowana podczas wyświetlania właściwości skrzynki pocztowej przy użyciu zdalnego programu PowerShell.

Przyczyna

Takie działanie jest celowe.

Obejście problemu

Nazwa bazy danych jest aktualizowana natychmiast po przeniesieniu skrzynki pocztowej. W związku z tym można użyć nazwy bazy danych, aby sprawdzić, czy skrzynka pocztowa została pomyślnie przeniesiona do innego regionu.

Informacje

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zachowania, zobacz następujący artykuł w blogu Hello platformy Microsoft 250:

Exchange ServerName wskazuje na nieprawidłowy lub zlikwidowany serwer