Udostępnij za pośrednictwem


Nie można udostępnić kalendarza z innej skrzynki pocztowej przy użyciu Outlook Web App na platformie Microsoft 365

Oryginalny numer KB: 4091516

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Próbujesz otworzyć inną skrzynkę pocztową przy użyciu Outlook Web App (OWA) na platformie Microsoft 365.
  • Masz uprawnienia pełnego dostępu do skrzynki pocztowej.
  • Znajdź kalendarz dla skrzynki pocztowej, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

W tym scenariuszu nic się nie dzieje. Nie można udostępnić kalendarza.

Rozwiązanie

Ponownie włączyliśmy możliwość udostępniania kalendarza użytkownikom z pełnym dostępem . Poprawka jest w pełni dostępna na całym świecie (kompilacja 526).

Dzięki tej poprawce użytkownik z pełnym dostępem w usłudze OWA ponownie zobaczy opcję udostępniania. Po dodaniu lub zmianie uprawnień zostanie wysłana skojarzona wiadomość e-mail z zaproszeniem do udostępniania.

Użytkownik pełnego dostępu może również usunąć uprawnienia, ale nie zostanie wysłana żadna wiadomość e-mail.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.