Udostępnij za pośrednictwem


Błąd podczas instalowania narzędzia przechwytywania PST w systemie Windows Server 2008 R2: Kreator instalacji zakończył się przedwcześnie z powodu błędu

Oryginalny numer KB: 2844231

Symptomy

Podczas próby zainstalowania narzędzia PST Capture w systemie Windows Server 2008 R2 instalacja kończy się niepowodzeniem i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Kreator instalacji zakończył pracę przedwcześnie z powodu błędu.

Ponadto w pliku instalacyjnym może zostać zalogowany następujący komunikat o błędzie:

ExecFirewallExceptions: Błąd 0x800706d9

Plik instalacyjny jest tworzony podczas uruchamiania konfiguracji narzędzia PST Capture wraz z następującym przełącznikiem:

PSTCapture.msi /lxv <Drive>:\log.txt

Uwaga

W tym poleceniu symbol zastępczy <Dysk> reprezentuje lokalizację dysku, w której zostaną zapisane dzienniki konfiguracji.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli usługa Zapory systemu Windows jest wyłączona. Aby instalacja narzędzia PST Capture zakończyła się pomyślnie, należy włączyć usługę Zapory systemu Windows.

Uwaga

Domyślnie usługa Zapora systemu Windows jest włączona w systemie Windows Server 2008 R2.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uruchom usługę Zapora systemu Windows na serwerze, na którym instalujesz narzędzie do przechwytywania PST.