Udostępnij za pośrednictwem


Błąd "Nie można nawiązać połączenia ze skrzynką pocztową" podczas uruchamiania poleceń cmdlet dla skrzynki pocztowej hostowanej w innym regionie Exchange Online

Symptomy

Załóżmy, że jesteś administratorem konta. Podczas próby uruchomienia Search-Mailbox polecenia cmdlet dla skrzynki pocztowej hostowanej w innym regionie niż region konta zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można nawiązać połączenia ze skrzynką pocztową identyfikatora GUID> guid <bazy danych skrzynki pocztowej użytkownika, ponieważ obiekt ExchangePrincipal zawiera nieaktualne informacje. Skrzynka pocztowa mogła zostać niedawno przeniesiona.

Jednak w tym scenariuszu można wykonać następujące czynności:

  • To polecenie cmdlet można pomyślnie uruchomić dla skrzynki pocztowej hostowanej w tym samym regionie co region konta.
  • Można pomyślnie uruchomić inne polecenia cmdlet, takie jak Set-CalendarProcessing lub Get-Mailbox, dla skrzynek pocztowych hostowanych w innym regionie.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ polecenie cmdlet nie działa dla skrzynki pocztowej w innym regionie niż region administratora.

Obejście 1

Użyj funkcji wyszukiwania i usuwania w Centrum zgodności & zabezpieczeń.

Obejście 2

Wymuś połączenie z innym regionem, zmieniając wartość parametru ConnectionUri podczas korzystania z New-PSSession polecenia cmdlet. Możesz na przykład uruchomić następujące polecenie cmdlet:

New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid?email=alias@contoso.com-Credential $UserCredential -Authentication  Basic -AllowRedirection

Dołączony adres e-mail w parametrze ConnectionUri powinien dotyczyć skrzynki pocztowej w regionie, dla którego chcesz uruchomić Search-Mailbox polecenie cmdlet.

Jeśli na przykład skrzynka pocztowa znajduje się w regionie Unii Europejskiej i chcesz uruchomić polecenie cmdlet dla skrzynki pocztowej w regionie Stany Zjednoczone, musisz zlokalizować skrzynkę pocztową w regionie Stany Zjednoczone (może to być dowolna skrzynka pocztowa w tym regionie), a następnie dołączyć adres e-mail tej skrzynki pocztowej do parametruConnectionUri. Aby to zrobić, nie musisz mieć specjalnych uprawnień do Stany Zjednoczone skrzynki pocztowej. Dołączenie adresu e-mail wymusza nawiązanie połączenia w regionie Stany Zjednoczone. Umożliwia to pomyślne uruchomienie poleceń cmdlet dla Stany Zjednoczone skrzynki pocztowej.