Udostępnij za pośrednictwem


Uzyskiwanie dostępu do skrzynek pocztowych innych osób w usłudze Microsoft 365

Oryginalny numer KB: 10048

W tym artykule wyjaśniono, jak przypisać uprawnienia dostępu do skrzynki pocztowej użytkownika, do wielu skrzynek pocztowych i do poszczególnych użytkowników w usłudze Microsoft 365.

Dla kogo jest przeznaczony?

Administratorzy usługi Microsoft 365, którzy pomagają skonfigurować uprawnienia dostępu dla użytkowników w celu otwierania skrzynek pocztowych innych osób.

Jak to działa?

Zaczniemy od zadania, które chcesz wykonać. Następnie przeprowadzimy Cię przez procedurę rozwiązywania problemów, która odnosi się do Twojej sytuacji.

Szacowany czas ukończenia:

10-15 minut.

Zapraszamy w naszym samouczku!

Wybierz scenariusz, który próbujesz skonfigurować dla użytkowników. Po wybraniu odpowiedniego scenariusza poniżej zostaną podane instrukcje krok po kroku.

Którego abonamentu usługi Microsoft 365 używasz

Wybierz subskrypcję, którą Twoja organizacja ma w usłudze Microsoft 365.

Nie masz pewności co do tego, z którego abonamentu korzysta Twoja organizacja? Przejdź do strony https://portal.microsoftonline.com i zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora usługi Microsoft 365.

Jak mogę uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej (małe przedsiębiorstwa)

Użyj Centrum administratora programu Exchange (EAC), aby nadać uprawnienia

Poniższa procedura pokazuje, jak przypisać pełne uprawnienia do skrzynki pocztowej użytkownika:

Przed rozpoczęciem zaloguj się do centrum administracyjnego programu Exchange (EAC) https://outlook.office365.com/ecp/ przy użyciu poświadczeń administratora dzierżawy usługi Microsoft 365. Administrator usługi Microsoft 365 Small Business musi uzyskać dostęp do Centrum administracyjnego programu Exchange, używając bezpośredniego adresu URL. Portal Microsoft 365 Small Business w witrynie Microsoft Online nie ma opcji dostępu do Centrum wiadomości administracyjnego programu Exchange.

 1. W oknie EAC przejdź do pozycji Odbiorcy>Skrzynki pocztowe.

 2. Na liście skrzynek pocztowych wybierz skrzynkę pocztową, do którą chcesz przypisać uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Edytuj .

 3. Na stronie właściwości skrzynki pocztowej wybierz pozycję Delegowanie skrzynki pocztowej.

 4. Aby przypisać uprawnienia pełnomocnikom, wybierz pozycję Dodaj w obszarze Pełny dostęp, aby wyświetlić stronę zawierającą listę wszystkich adresatów w organizacji Exchange, do których można przypisać uprawnienie. Wybierz odpowiednich adresatów, dodaj ich do listy, a następnie wybierz przycisk OK. Możesz również wyszukać określonego adresata, wpisując nazwę adresata w polu wyszukiwania, a następnie wybierając pozycję Wyszukaj . Aby usunąć uprawnienie dla adresata, w ramach odpowiedniego uprawnienia wybierz adresata, a następnie wybierz pozycję Usuń .

 5. Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jak uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej

W zależności od wybranego klienta poczty e-mail poniżej zostaną wyświetlone szczegółowe instrukcje dotyczące uzyskiwania pełnego dostępu do skrzynek pocztowych:

Outlook

Jeśli używasz programu Outlook 2013 lub Outlook 2010, skrzynka pocztowa, do której udzielono Ci dostępu, jest automatycznie wyświetlana na liście folderów. W poniższym przykładzie Adam Barr otrzymał dostęp do skrzynki pocztowej Kim Akers. Skrzynka pocztowa Kim jest automatycznie wyświetlana na liście folderów Adama w programie Outlook 2013.

Uwaga

Jeśli niedawno udzielono Ci dostępu do skrzynki pocztowej, wyświetlenie skrzynki pocztowej innego użytkownika na liście folderów może potrwać kilka godzin.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę pocztową innego użytkownika wyświetlaną w Twoim folderze.

Outlook Web App

Po wykonaniu tej procedury skrzynka pocztowa osoby, do której masz dostęp, będzie wyświetlana na liście folderów aplikacji Outlook Web App za każdym razem, gdy ją otworzysz.

 1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej przy użyciu aplikacji Outlook Web App.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Foldery w okienku nawigacji po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Dodaj folder udostępniony.

  Zrzut ekranu przedstawia wpis Dodaj folder udostępniony po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu Foldery.

 3. W oknie dialogowym Dodaj folder udostępniony wpisz nazwę skrzynki pocztowej, do której uzyskano dostęp, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe dodawania folderu udostępnionego, w którym wprowadza się nazwę lub adres e-mail użytkownika, który dysponuje dostępem do folderów udostępnionych.

 4. Skrzynka pocztowa zostanie wyświetlona na liście folderów aplikacji Outlook Web App.

  Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę pocztową wyświetlaną w aplikacji Outlook Web App.

  Jeśli masz dostęp tylko do określonych folderów w skrzynce pocztowej innego użytkownika, zobaczysz tylko foldery, do których udzielono Ci dostępu.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już wyświetlać skrzynki pocztowej innej osoby po każdym otwarciu aplikacji Outlook Web App, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz pozycję Usuń folder udostępniony.

Zrzut ekranu przedstawiający wpis Usuń folder udostępniony po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy.

Czy problem został rozwiązany?

Jak mogę uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej (Enterprise, Midsize, Edukacja)

Przypisywanie uprawnień przy użyciu EAC

Poniższa procedura pokazuje, jak przypisać pełne uprawnienia do skrzynki pocztowej użytkownika:

Przed rozpoczęciem zaloguj się do centrum administracyjnego programu Exchange (EAC) https://outlook.office365.com/ecp/ przy użyciu poświadczeń administratora dzierżawy usługi Microsoft 365. Jako administrator usługi Microsoft 365 Enterprises, Midsize lub Edukacja, możesz również uzyskać dostęp do Centrum administracyjnego programu Exchange, klikając pozycję Administrator > Exchange>Exchange w portalu Microsoft Online Portal.

 1. W oknie EAC przejdź do pozycji Odbiorcy>Skrzynki pocztowe.

 2. Na liście skrzynek pocztowych wybierz skrzynkę pocztową, do którą chcesz przypisać uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Edytuj .

 3. Na stronie właściwości skrzynki pocztowej wybierz pozycję Delegowanie skrzynki pocztowej.

 4. Aby przypisać uprawnienia pełnomocnikom, wybierz pozycję Dodaj w obszarze Pełny dostęp, aby wyświetlić stronę zawierającą listę wszystkich adresatów w organizacji Exchange, do których można przypisać uprawnienie. Wybierz odpowiednich adresatów, dodaj ich do listy, a następnie wybierz przycisk OK. Możesz również wyszukać określonego adresata, wpisując nazwę adresata w polu wyszukiwania, a następnie wybierając pozycję Wyszukaj .

  Uprawnienie Pełny dostęp umożliwia pełnomocnikowi otwieranie skrzynki pocztowej użytkownika i uzyskiwanie dostępu do zawartości skrzynki pocztowej.

  Uwaga

  Przypisanie uprawnienia pełnego dostępu nie zezwala pełnomocnikowi na wysyłanie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej. Aby wysłać wiadomość e-mail, należy przypisać pełnomocnikowi uprawnienie Wyślij jako lub Wyślij w imieniu.

 5. Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jak uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej

W zależności od wybranego klienta poczty e-mail poniżej zostaną wyświetlone szczegółowe instrukcje dotyczące uzyskiwania pełnego dostępu do skrzynek pocztowych:

Outlook

Jeśli używasz programu Outlook 2013 lub Outlook 2010, skrzynka pocztowa, do której udzielono Ci dostępu, jest automatycznie wyświetlana na liście folderów. W poniższym przykładzie Adam Barr otrzymał dostęp do skrzynki pocztowej Kim Akers. Skrzynka pocztowa Kim jest automatycznie wyświetlana na liście folderów Adama w programie Outlook 2013.

Uwaga

Jeśli niedawno udzielono Ci dostępu do skrzynki pocztowej, wyświetlenie skrzynki pocztowej innego użytkownika na liście folderów może potrwać kilka godzin.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę pocztową innego użytkownika wyświetlaną w Twoim folderze.

Outlook Web App

Po wykonaniu tej procedury skrzynka pocztowa osoby, do której masz dostęp, będzie wyświetlana na liście folderów aplikacji Outlook Web App za każdym razem, gdy ją otworzysz.

 1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej przy użyciu aplikacji Outlook Web App.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Foldery w okienku nawigacji po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Dodaj folder udostępniony.

  Zrzut ekranu przedstawia wpis Dodaj folder udostępniony po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu Foldery.

 3. W oknie dialogowym Dodaj folder udostępniony wpisz nazwę skrzynki pocztowej, do której uzyskano dostęp, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe dodawania folderu udostępnionego, w którym wprowadza się nazwę lub adres e-mail użytkownika, który dysponuje dostępem do folderów udostępnionych.

 4. Skrzynka pocztowa zostanie wyświetlona na liście folderów aplikacji Outlook Web App.

  Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę pocztową wyświetlaną w aplikacji Outlook Web App.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już wyświetlać skrzynki pocztowej innej osoby po każdym otwarciu aplikacji Outlook Web App, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz pozycję Usuń folder udostępniony.

Zrzut ekranu przedstawiający wpis Usuń folder udostępniony po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy.

Czy problem został rozwiązany?

Konfigurowanie uprawnień dostępu do wielu skrzynek pocztowych

Uprawnienia dostępu można przypisać do wielu skrzynek pocztowych dla całej skrzynki pocztowej lub określonych folderów w skrzynce pocztowej. Możesz również przypisać uprawnienia dostępu do poszczególnych użytkowników lub grup.

Wybierz, czy chcesz, aby uprawnienia były przypisywane na poziomie skrzynki pocztowej (dostęp do wszystkich folderów skrzynki pocztowej) lub tylko do określonych folderów w skrzynce pocztowej (dostęp tylko do folderów udostępnionych).

Jak uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej (cała skrzynka pocztowa)

Przypisywanie uprawnień do całej skrzynki pocztowej

Tę procedurę można wykonać tak, aby administrator w organizacji miał dostęp do wszystkich skrzynek pocztowych w organizacji.

 1. Połącz się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

  Połącz się z usługą Exchange Online w programie PowerShell.

 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:

  Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox') -and (Alias -ne 'Admin')} | Add-MailboxPermission -User AdministratorAccount@contoso.com -AccessRights fullaccess -InheritanceType all
  

Po wykonaniu tych kroków określony użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników w usłudze Microsoft 365. Użytkownik będzie mógł wyświetlać zawartość skrzynek pocztowych z poziomu programu Outlook lub Outlook Web App.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak udzielić administratorowi dostępu do wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników w usłudze Microsoft 365.

Aby przypisać uprawnienia do skrzynki pocztowej użytkownika, uruchom następujące polecenie:

Add-MailboxPermission -Identity ayla@contoso.com -User Ed@contoso.com -AccessRights fullaccess -InheritanceType all

W tym przykładzie przypisano użytkownikowi Ed uprawnienie pełnego dostępu do skrzynki pocztowej Ayli.

Jak uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej

Dostęp do skrzynek pocztowych użytkownika można uzyskać za pomocą programu Outlook lub Outlook Web App. Wykonaj poniższe kroki, aby otworzyć skrzynki pocztowe, do których udzielono Ci dostępu. W zależności od wybranego klienta poczty e-mail poniżej zostaną wyświetlone szczegółowe instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej:

Outlook

Jeśli używasz programu Outlook 2013 lub Outlook 2010, skrzynka pocztowa, do której udzielono Ci dostępu, jest automatycznie wyświetlana na liście folderów. W poniższym przykładzie Adam Barr otrzymał dostęp do skrzynki pocztowej Kim Akers. Skrzynka pocztowa Kim jest automatycznie wyświetlana na liście folderów Adama w programie Outlook 2013.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę pocztową innego użytkownika wyświetlaną w Twoim folderze.

Outlook Web App

Po wykonaniu tej procedury skrzynka pocztowa osoby, do której masz dostęp, będzie wyświetlana na liście folderów aplikacji Outlook Web App za każdym razem, gdy ją otworzysz.

 1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej przy użyciu aplikacji Outlook Web App.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Foldery w okienku nawigacji po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Dodaj folder udostępniony.

  Zrzut ekranu przedstawia wpis Dodaj folder udostępniony po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu Foldery.

 3. W oknie dialogowym Dodaj folder udostępniony wpisz nazwę skrzynki pocztowej, do której uzyskano dostęp, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe dodawania folderu udostępnionego, w którym wprowadza się nazwę lub adres e-mail użytkownika, który dysponuje dostępem do folderów udostępnionych.

 4. Skrzynka pocztowa zostanie wyświetlona na liście folderów aplikacji Outlook Web App.

  Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę pocztową wyświetlaną w aplikacji Outlook Web App.

Jeśli masz dostęp tylko do określonych folderów w skrzynce pocztowej innego użytkownika, zobaczysz tylko foldery, do których udzielono Ci dostępu.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już wyświetlać skrzynki pocztowej innej osoby po każdym otwarciu aplikacji Outlook Web App, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz pozycję Usuń folder udostępniony.

Zrzut ekranu przedstawiający wpis Usuń folder udostępniony po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy.

Czy problem został rozwiązany?

Przypisywanie dostępu do określonych folderów w skrzynce pocztowej użytkownika

W tym przykładzie przypisano użytkownikowi uprawnienia dostępu do określonych folderów w skrzynce pocztowej innego użytkownika w środowisku Exchange Online lub Microsoft 365. Wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, przejdź do Połączenie z programem PowerShell dla usługi Exchange Online.

 2. Wprowadź polecenie przy użyciu następującej składni, aby przypisać uprawnienia dostępu do określonego folderu:

  Add-MailboxFolderPermission -Identity <SMTP address or alias of recipient> : <Folder path>-AccessRights <Permission you want to grant the recipient> -User <SMTP address or alias of recipient to be granted access>
  
 3. W tym przykładzie przypisano uprawnienia dla użytkownika Ed do uzyskiwania dostępu do folderu marketingowej skrzynki pocztowej Ayli i zastosowano rolę Właściciel do jego dostępu do tego folderu.

  Add-MailboxFolderPermission -Identity ayla@contoso.com:\Marketing -User Ed@contoso.com -AccessRights Owner
  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Add-MailboxFolderPermission:

Czy problem został rozwiązany?

Problem nie został rozwiązany

Niestety, nie można rozwiązać problemu korzystając z tego samouczka. Wyślij informację zwrotną na temat tego samouczka, a następnie skorzystaj z poniższych zasobów, aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

Odwiedź witrynę Microsoft 365 Community, aby uzyskać więcej materiałów pomocniczych. Wykonaj jeden z następujących kroków:

 • Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć rozwiązanie swojego problemu.
 • Skorzystaj z Centrum pomocy lub narzędzia do rozwiązywania problemów dostępnego u góry każdej strony społeczności.
 • Zaloguj się przy użyciu uprawnień administratora do usługi Microsoft 365, a następnie opublikuj swoje pytanie w na portalu społeczności.