Udostępnij za pośrednictwem


Jak ustawić odpowiedzi automatyczne w skrzynce pocztowej użytkownika w usłudze Microsoft 365

Wprowadzenie

W tym artykule opisano cztery metody, których administratorzy mogą użyć do automatycznej konfiguracji funkcji „poza biurem” w usłudze Microsoft 365.

Metoda 1

  1. Zaloguj się do portalu platformy Microsoft 365.
  2. Zlokalizuj Użytkownicy>Aktywni użytkownicy (lub Grupy>Udostępnione skrzynki pocztowe, jeśli ustawisz tę opcję w udostępnionej skrzynce pocztowej).
  3. Wybierz użytkownika ze skrzynką pocztową programu Microsoft Exchange.
  4. W menu wysuwanym po prawej stronie znajdź Ustawienia poczty>Automatyczne odpowiedzi (jeśli to jest udostępniona skrzynka pocztowa, po prostu znajdź Odpowiedzi automatycznie na wysuwanym menu).

Metoda 2

  1. Zaloguj się do portalu administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu poświadczeń administratora usługi.
  2. Rozwiń Centrum administracyjne, a następnie wybierz pozycję Exchange.
  3. W obszarze Skrzynki pocztowe adresatów> wybierz skrzynkę pocztową, którą chcesz zmienić.
  4. Wybierz pozycję Inne, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj odpowiedziami automatycznymi w obszarze Odpowiedzi automatyczne.

Metoda 3

Uruchom następujące polecenie cmdlet w programie Exchange Online PowerShell:

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego cmdlet, zobacz sekcję Set-MailboxAutoReplyConfiguration.

Metoda 4

Używanie reguł, aby utworzyć komunikat o nieobecności w pracy.

Więcej informacji

Zrozumienie i rozwiązywanie problemów z odpowiedziami „poza biurem”.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.