Zaawansowane ustawienia dzierżawy sieci

Te ustawienia są konfigurowane w sekcji ustawień dzierżawy portalu Administracja. Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskiwania ustawień dzierżawy i korzystania z nich, zobacz About tenant settings (Informacje o ustawieniach dzierżawy).

Zwiększ bezpieczeństwo, umożliwiając użytkownikom korzystanie z Private Link w celu uzyskania dostępu do dzierżawy usługi Power BI. Ktoś będzie musiał zakończyć proces konfigurowania na platformie Azure. Jeśli tak nie jest, przyznaj uprawnienia właściwej osobie lub grupie, wprowadzając ich adres e-mail.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować Private Link, zobacz Prywatne punkty końcowe, aby uzyskać bezpieczny dostęp do usługi Power BI.

Blokuj publiczny dostęp do Internetu

Aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenia, zablokuj dostęp do dzierżawy usługi Power BI za pośrednictwem publicznego Internetu. Oznacza to, że osoby, które nie mają dostępu do Private Link, nie będą mogły się dostać. Należy pamiętać, że włączenie tej opcji może potrwać od 10 do 20 minut.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Prywatne punkty końcowe, aby uzyskać bezpieczny dostęp do usługi Power BI.

Następne kroki