Ustawienia dzierżawy wizualizacji języka R i Python

Te ustawienia są konfigurowane w sekcji ustawień dzierżawy portalu Administracja. Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskiwania ustawień dzierżawy i korzystania z nich, zobacz About tenant settings (Informacje o ustawieniach dzierżawy).

Interakcja z wizualizacjami języka R i Python oraz udostępnianie ich

Użytkownicy w organizacji mogą korzystać z wizualizacji utworzonych za pomocą skryptów języka R lub Python i udostępniać je. Dowiedz się więcej o wizualizacjach języka R.

Uwaga

To ustawienie dotyczy całej organizacji i nie może być ograniczone do określonych grup.

Następne kroki