Środowisko użytkownika eksperymentuje z ustawieniami dzierżawy

Te ustawienia są konfigurowane w sekcji ustawień dzierżawy portalu Administracja. Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskiwania ustawień dzierżawy i korzystania z nich, zobacz About tenant settings (Informacje o ustawieniach dzierżawy).

Pomoc w optymalizacji środowiska usługi Power BI

Włączenie tej funkcji umożliwia zespołowi usługi Power BI zbieranie wczesnych opinii i podejmowanie decyzji opartych na danych, co do tego, które środowisko produktu jest odbierane pozytywnie przez użytkowników.

Po włączeniu tej funkcji indywidualni użytkownicy w tej samej organizacji mogą uzyskać drobne zmiany w środowisku użytkownika, w tym zawartość, układ i projekt, zanim te odmiany będą aktywne dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że różni użytkownicy w tej samej dzierżawie mogą mieć nieco inne środowiska.

Następne kroki