Co to jest aplikacja Metryki pojemności usługi Microsoft Fabric?

Ważne

Usługa Microsoft Fabric jest dostępna w wersji zapoznawczej.

Aplikacja Microsoft Fabric Capacity Metrics została zaprojektowana w celu zapewnienia możliwości monitorowania pojemności usługi Microsoft Fabric. Monitorowanie pojemności jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących najlepszego wykorzystania zasobów pojemności. Na przykład aplikacja może pomóc określić, kiedy skalować pojemność w górę lub kiedy włączyć skalowanie automatyczne.

Aplikacja jest często aktualizowana przy użyciu nowych funkcji i funkcji oraz zapewnia najbardziej szczegółowe informacje na temat sposobu działania pojemności.

Zainstaluj aplikację

Aby zainstalować aplikację Metryki pojemności usługi Microsoft Fabric, musisz być administratorem pojemności. Po zainstalowaniu każda osoba w organizacji z odpowiednimi uprawnieniami może wyświetlić aplikację.

Aby zainstalować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Instalowanie aplikacji Metryki pojemności usługi Microsoft Fabric.

Rozważania i ograniczenia

W przypadku korzystania z aplikacji Metryki pojemności usługi Microsoft Fabric należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia.

  • W widoku logarytmicznych wizualizacji cu w czasie oś podstawowa widoczna po lewej stronie wizualizacji nie jest wyrównana do osi pomocniczej widocznej po prawej stronie wizualizacji.

  • W tabelach operacji interakcyjnych i w tle kolumna Ograniczanie przepustowości wyświetla zero, gdy ograniczanie jest wyłączone, nawet jeśli pojemność jest przeciążona.

  • Istnieje różnica 0,01–0,05 procent między wartością % cu w wykresie liniowym Puls wizualizacji pierwszych wierszy, a tabelami operacji interakcyjnych i w tle łączne wartości cu.

  • Raportowanie wykorzystania magazynu pokazuje tylko użycie zasobów obliczeniowych związanych z usługą OneLake.

  • Aktualizacje z wersji 1 do wersji 1.1 zostanie zainstalowany w nowym obszarze roboczym.

  • Próbkowanie może wystąpić podczas eksportowania danych ze strony Eksportuj dane. Zobacz drugi i trzeci punktor w temacie Zagadnienia i ograniczenia.

Następne kroki

Instalowanie aplikacji Metryki pojemności usługi Microsoft Fabric