Dokumentacja hybrydowych i wielochmurowych wzorców oraz rozwiązań platformy Azure

Dowiedz się, jak podczas tworzenia aplikacji używać przykładów rozwiązań oraz wzorców hybrydowych i wielochmurowych, które zostały oparte na pakiecie usług inteligentnej chmury i inteligentnych urządzeń brzegowych.

Informacje o hybrydowych i wielochmurowych wzorcach oraz rozwiązaniach

Omówienie

Pojęcie

Scenariusz z wykrywaniem osób odwiedzających sklep

Architektura

Samouczek

Scenariusz skalowania między chmurami z użyciem danych lokalnych

Architektura

Samouczek

Scenariusz klastra Kubernetes o wysokiej dostępności

Architektura

Samouczek