Centrum architektury usługi Microsoft Cloud dla branż

Wzorce, najlepsze rozwiązania i szczegółowe diagramy służące do pomyślnego wdrożenia usługi Microsoft Cloud dla branż.

Architektury odwołań usługi Microsoft Cloud for Healthcare

Przeglądaj kolekcję architektur odwołań opracowanych w celu szczegółowej implementacji i integracji rozwiązań dla opieki zdrowotnej z usługą Microsoft Cloud for Healthcare.

Architektury odwołań usługi Microsoft Cloud for Retail

Przeglądaj kolekcję architektur odwołań opracowanych w celu szczegółowej implementacji i integracji rozwiązań handlu detalicznego z usługą Microsoft Cloud for Retail.

Architektury odwołań usługi Microsoft Cloud for Manufacturing

Przeglądaj kolekcję architektur odwołań opracowanych w celu szczegółowej implementacji i integracji rozwiązań produkcyjnych z usługą Microsoft Cloud for Manufacturing.

Inne centra architektury

Znajdź architekturę odwołań platformy Azure i rozwiązań usługi Microsoft 365.