Pulpit nawigacyjny jakości wody (wersja zapoznawcza)

Ważne

Niektóre lub wszystkie te funkcje są dostępne w wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcjonalność mogą ulec zmianie.

Pulpit nawigacyjny Pulpit nawigacyjny jakości wody w Microsoft Sustainability Manager umożliwia przeglądanie danych związanych z transakcjami dotyczącymi jakości wody w organizacji na poziomie obiektu lub jednostki organizacyjnej według okresu sprawozdawczego. Transakcje dotyczące jakości wody obejmują przede wszystkim informacje o jakości ścieków odprowadzanych z zakładów.

Aby otworzyć Pulpit nawigacyjny jakości wody, wybierz Analiza danych wodnych (wersja zapoznawcza) w obszarze Analityka w lewym menu.

Filtrowanie pulpitu nawigacyjnego

Filtruj według cech jakości wody, okresu sprawozdawczego, placówki lub hierarchii organizacyjnej.

Na głównym kafelku wyświetlane są wykresy dla każdego z wybranych ścieków, pokazujące średnią wartość zmierzoną w zrzucie wody oraz górny i dolny zakres referencyjny dla każdego ze ścieków. Istnieje możliwość pokazania ścieków poza limitami (na poziomie dziennym). Gdy przełącznik jest włączony, użytkownikowi zostaną pokazane tylko wykresy zawierające wartości spoza zakresu referencyjnego na poziomie dnia.

Zobacz też

Pulpit nawigacyjny ilości wody