Aplikacja Kaizala zostanie wycofana 31 sierpnia 2023 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Aplikacja Kaizala zostanie wycofana 31 sierpnia 2023 r. Do tego czasu obecni klienci aplikacji Kaizala nie doświadczą żadnych zmian w usłudze i mogą w razie potrzeby dodawać nowych użytkowników do istniejących dzierżaw. Jednak od 26 sierpnia 2022 r. do aplikacji Kaizala nie zostaną dołączone żadne nowe dzierżawy, a nowi klienci platformy Microsoft 365 zostaną dołączeni bezpośrednio do usługi Teams na potrzeby czatu, spotkań i połączeń.

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć przejście z aplikacji Kaizala do usługi Teams, oferując następujące zasoby:

Zachęcamy klientów do rozpoczęcia planowania przejścia do usługi Teams już dziś, korzystając z powyższych zasobów lub kontaktując się z menedżerem konta Microsoft. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


* Następujące organizacje nie kwalifikują się do tej oferty: klienci partnerów typu Syndication, klienci GCC, GCC High, DoD lub EDU.