Aplikacje pakietu Office dla systemu Windows 10 na urządzenia przenośne: Zakończenie wsparcia dla telefonów Windows Phone

Pierwotnie opublikowane: 6 grudnia 2019 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Aplikacje pakietu Office dla telefonów z systemem Windows 10 Mobile — Word, Excel, PowerPoint, OneNote — osiągną koniec wsparcia 12 stycznia 2021 r*. Od tego dnia użytkownicy aplikacji nie będą już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń, poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami, bezpłatnych opcji pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online od firmy Microsoft. Decyzja ta jest następstwem wcześniejszego ogłoszenia, że wsparcie dla systemu Windows 10 Mobile zakończy się 10 grudnia 2019 r.

Zaleca się, aby użytkownicy przeszli do najnowszych aplikacji pakietu Microsoft Office na telefonach z systemem iOS lub Android przed zakończeniem wsparcia.

Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

* Aplikacje pakietu Office na telefony (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) dla systemu Windows 10 Mobile nie będą już dostępne do zainstalowania po 12 stycznia 2021 r. Dla użytkowników, którzy będą mieć zainstalowane aplikacje po upłynięciu tej daty, aplikacje będą nadal działać z powyższymi ograniczeniami.