Aplikacja usługi Power BI systemu Windows dla urządzenia Surface Hub zostatnie wkrótce wycofana

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Aplikacja usługi Power BI systemu Windows dla urządzenia Surface Hub zostanie wycofana 31 lipca 2023 r. Po tej dacie aplikacja usługi Power BI systemu Windows dla urządzenia Surface Hub nie będzie obsługiwana. Do tego czasu klienci mogą nadal korzystać z aplikacji. Bieżąci użytkownicy mają dostęp do swoich kont za pośrednictwem usługi Power BI for the Web i mogą przejść na tę opcję w dowolnym momencie przed wycofaniem.