Obsługa systemu Windows Phone 8.1 została zakończona.

Pierwotnie opublikowane: 1 sierpnia 2017 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Firma Microsoft zakończyła wsparcia dla systemu Windows Phone 8.1 w dniu 11 lipca 2017 r. Użytkownicy systemu Windows Phone 8.1 nie mogą już bezpłatnie otrzymywać nowych aktualizacji zabezpieczeń, poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami, bezpłatnych opcji pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online od firmy Microsoft.