Schemat blokowy — konfigurowanie serwera lokacji w trybie pasywnym

Dotyczy: programu Configuration Manager (bieżąca gałąź)

Ten diagram schematu blokowego przedstawia proces, w którym lokacja konfiguruje serwer lokacji w trybie pasywnym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Diagram schematu blokowego umożliwiający skonfigurowanie serwera lokacji w trybie pasywnym