Konfiguracja usługi SQL Server

W hierarchii obejmującej wiele lokacji Configuration Manager używa replikacji SQL Server do przesyłania danych między lokacjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Replikacja bazy danych.

Użyj poniższego diagramu, aby rozpocząć rozwiązywanie problemów z konfiguracją SQL Server związaną z usługą SQL Server Service Broker:

Diagram rozwiązywania problemów z konfiguracją SQL Server

Kwerendy

Ten diagram zawiera następujące zapytania i akcje:

Sprawdzanie, czy SQL Server może dostarczać komunikaty SSB

SELECT transmission_status, *
FROM sys.transmission_queue
ORDER BY enqueue_time DESC

Działania naprawcze

Korygowanie problemów zgłoszonych z transmission_status

Typowe problemy:

  • Konfiguracja zapory
  • Konfiguracja sieci
  • Nieprawidłowa konfiguracja certyfikatu SSB

Uruchamianie profilera SQL Server w celu śledzenia zdarzeń SSB

Uruchom SQL Server profiler w bazie danych CAS i bazie danych lokacji głównej, aby śledzić zdarzenia związane z usługą SQL Server Service Broker:

  • Inspekcja logowania brokera
  • Konwersacja brokera inspekcji
  • Zdarzenia w kategorii Broker