Schemat blokowy — aktualizowanie replikacji dla Configuration Manager

Dotyczy: programu Configuration Manager (bieżąca gałąź)

Te przepływy danych wyświetlają proces, w którym aktualizacja w konsoli wybrana do zainstalowania replikuje do dodatkowych lokacji. Te przepływy wyświetlają również proces wyodrębniania aktualizacji w celu uruchamiania testów wymagań wstępnych i instalowania aktualizacji w centralnej lokacji administracyjnej i w lokacjach głównych.

Schemat blokowy — replikowanie aktualizacji