Udostępnij za pośrednictwem


Jak zdefiniować plik XML Kreatora tworzenia typu wdrożenia

Aby zdefiniować plik XML kreatora niestandardowego typu wdrożenia, utwórz plik XML na podstawie schematu http://schemas.microsoft.com/SystemsManagementServer/2005/03/ConsoleFramework . Plik XML Kreatora tworzenia aplikacji powinien mieć nazwę CreateDeploymentWizard_<TechnologyID>.xml.

Aby zdefiniować plik XML kreatora tworzenia typu wdrożenia

 1. Utwórz plik XML Kreatora tworzenia typu wdrożenia.

  W poniższym przykładzie z przykładowego projektu RDP pokazano, jak zdefiniować plik XML Kreatora typów wdrożenia.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <SmsFormData xmlns="http://schemas.microsoft.com/SystemsManagementServer/2005/03/ConsoleFramework" FormatVersion="1"> 
   <Form Id="{FD19DEC6-81ED-447B-9D88-3AAD7DE499F1}" CustomData="CreateDT" FormType="PropertySheet" ForceRefresh="true"> 
    <Pages> 
     <Page Assembly="AdminUI.DeploymentType.Rdp.dll" Namespace="RdpTechnology.AdminConsole" VendorId="Partner Company Name" Id="{6802BC91-30EF-49A5-80F6-D4902CD5181C}" Type="RdpDeploymentTechnologyPageControl" /> 
    </Pages> 
   </Form> 
  </SmsFormData> 
  

Zobacz też

dokumentacja Configuration Manager